Post 7-11C

7 1

Locatie:

Gelegen in het dorp Yatar, aan de oostelijke uitvalsweg, op ca. 700 m. hoogte.

Functie:

Observatiepost.

Bezetting:

Onbekend

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

De post bestaat niet voor Dutchbatt.

Dutchbatt/Dutchcoy

De eerste keer dat 7.11C wordt genoemd, is op een deployment-kaart van Unifil uit december 1979.
Vreemd genoeg is de post daarna pas weer te zien op een kaart uit december 1980.
Ondertussen werd 7.11C wel genoemd in de Dubbelvier van 13 september 1980.
Als in oktober 1983 dit deel van de AO van Dutchbatt wordt overgenomen door de Ieren, wordt de post opgeheven.

Na Dutchbatt/Dutchcoy

In oktober 1985, als de Ieren dit deel van hun AO overdragen aan Nepbatt, wordt post 7.11C (of een positie daar zeer dichtbij) weer in gebruik genomen. Het is nu een observatiepost met nummer 5.12.
7.11C, nu dus 5.12, blijft bij Nepbatt in gebruik tot aan de Israëlische terugtrekking in 2000. De post wordt nu definitief opgeheven.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Het is mogelijk Yatar zelf te bezoeken, maar of er nog iets terug te vinden is van 7.11C is onbekend.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer