Post 7-10B

7 1

Locatie:

Aan de doorgaande weg, ter hoogte van de afslag naar 7.9.


Functie:

Roadblock, bemand vanuit post 7.9

Beschrijving / Huisvesting

De post is een roadblock (DEPS, oftewel: Dutch Engineers Prefab Shelter) bij een wegversmalling, onderaan de oprit naar 7.9.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

7.9 was al in gebruik bij Frenchbatt. Onbekend is of het roadblock toen ook al bestond.

Dutchbatt / Dutchcoy

Vermoedelijk bestond het roadblock 7.9B al, toen 7.9 in maart 1979 van Frenchbatt werd overgenomen. Wat er na het vertrek van Dutchbatt mee gebeurde, toen Nepbatt 7.9 overnam, is niet bekend.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Onbekend of Nepbatt de post continueerde. Het beschikbare kaartmateriaal lijkt hier niet op te wijzen.

Nu (vanaf 2010)

Er is niets meer terug te vinden van het roadblock.

Bezoekmogelijkheden

De plek van het roadblock is eenvoudig terug te vinden: de doorgaande weg van Quana naar Haris is nog steeds dezelfde als toen.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer