Post 7-21A

7 1

Locatie:

De Tepel. Ca. 1,5 km noordelijk van Kafra, op dezelfde hoogte als 7.12, op de top van een heuvel genaamd Al Qusayn, aan de wadi Ashar.

Functie:

Radar- en observatiepost.

Beschrijving / Huisvesting:

Onbekend

Bezetting:

Onbekend

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Onder Frenchbatt heeft deze post niet bestaan

Dutchbatt / Dutchcoy

De post werd direct bij de komst van Dutchbatt ingericht op de top van de heuvel Al Qusayn. HIj was alleen te voet bereikbaar. Alle bouwmaterialen werden m.b.v. ezels naar boven gebracht. 
De post bleef in gebruik tot 1983.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Er is na Dutchbatt nooit meer een Unifil-post geweest op de locatie van 7.21A

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

De locatie van de post lijkt bezocht te zijn door enkele veteranen.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer