Post 7-21H

7 1

Locatie:

Op de kruising Kafra-Yatar / Haris

Functie:

Roadblock / observatiepost

Beschrijving / Huisvesting:

Onbekend

Bezetting:

Onbekend

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Onder Frenchbatt heeft deze post niet bestaan

Dutchbatt / Dutchcoy

Post 7.21H is de opvolger van 7.21G en wordt ingericht in november 1981. De post blijft in gebruik tot 12 januari 1983. Op dat moment wordt Fiji-post 1.2B overgenomen van Fijibatt en volgt een hergroepering van de beschikbare manschappen, waarbij 7.21H verdwijnt.
Enkele maanden later, op 12 mei 1983, richten LAUI's op de plek van 7.21H een roadblock in. Omdat de aanwezigheid van de LAUI's nogal veel overlast veroorzaakt, worden vanaf 15 juli rondom hen in totaal vier mobiele roadblocks ingericht: 7.11B, 7.11H, 7.11K en 7.11Y,) die de LAUI-post neutraliseren.
Als korte tijd later Dutchbatt wordt teruggetrokken, vervallen deze posten.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Na het opheffen van deze post is op deze locatie nooit meer een VN-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer