Afspraken met de wandelgroep (UMG of UNIFIL Marching Group)

Unifil Marching GroupBestuur Nederlandse UNIFIL Vereniging
Breda, 13 juni 2011

 1. De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) en de Wandelgroep spreken af samen te gaan werken bij het uitdragen van UNIFIL en de NUV. Daarover hebben zij de volgende afspraken gemaakt.
 2. De Wandelgroep is een van de visitekaartjes van de NUV. De NUV spant zich in om binnen zijn financiele en organisatorische mogelijkheden de Wandelgroep te steunen. De Wandelgroep spant zich in om op een waardige en professionele wijze de NUV uit te dragen.
 3. Dat betekent dat de NUV de Wandelgroep zo goed als mogelijk steunt met: 
  1. artikelen als flyers, stickers en emblemen.
  2. het ter beschikkingstellen van het vaandel voor bepaalde gelegenheden;
  3. ruimte op de website voor nuttige informatie en lezenswaardiger artikelen.
 4. Dat betekent dat de Wandelgroep ondersteunt door het leveren van waardige prestaties bij wandelevenementen als de Vierdaagse. De wandelvereniging eerbiedigt daarbij spelregels v.w.b. tenues en onderscheidingen.
 5. De NUV en de Wandelgroep wijzen ieder een vertegenwoordiger aan die de samenwerking inhoud geven en activiteiten coördineren.
 6. De NUV geeft geen leiding aan de Wandelgroep. Het is een zelfstandige organisatie met een eigen doelstelling. De Wandelgroep geeft zich daarbij niet uit als vertegenwoordigers van het bestuur, maar als leden van de NUV.
 7. Met een organisatie waarin minimaal 11 ex Libanongangers aanwezig zijn, neemt ze deel aan de Vierdaagse in Nijmegen..
 8. Eenmaal per jaar is er een formele bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de NUV en de Wandelgroep.

Vastgesteld in het bestuur van de NUV en overeengekomen met de Wandelgroep