Monument voor Vredesoperaties in Roermond

Maastrichterweg 19, Roermond. In stadspark Hattem

Gepubliceerd op 25 oktober 2020

Ieder jaar vindt hier op de eerste zaterdag in september een herdenking plaats. De Herdenking wordt door veteranen, nabestaanden en belangstellenden bezocht en er worden ruim veel kransen gelegd door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen. Sinds 1999 is een minister of staatsecretaris bij de plechtigheid aanwezig. De start van de viering van de Limburgse Veteranendag vindt plaats bij het Monument voor Vredesoperaties

Het Monument voor Vredesoperaties ligt in de vijver van het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen. Het monument is op 24 oktober 2003 onthuld door staatssecretaris van Defensie, en mevrouw Van Rijn, die haar zoon Kees van Rijn verloor tijdens de UNIFIL-missie in Libanon en André Dekker, een veteraan die tijdens de UNPROFOR-missie in Srebrenica diende. Ook dit monument is een ontwerp van Wijnand Thönissen en Dick van Wijk, die hiermee een evenwicht creëerden tussen het Vredesmonument en het Nationaal Indië-monument 1945-1962.

Bij het Monument voor Vredesoperaties staat de globe centraal, waarover Irene, godin van de vrede waakt. In haar handen heeft zij de toorts met de 'eeuwige vlam'. Tegenover haar zit de Feniks, als symbool van de herrijzenis. Vanaf de oever wijst een puntvormig plateau naar de globe in het water. Op het plateau staan stenen tafels met plaquettes waarop de (195*) namen vermeld staan van de militairen die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn gesneuveld. Aan de rand van het plateau staan zes 'vredeswachters' in V-vorm opgesteld. Eén van hen verbeeldt de gevallen krijger. Het plateau in hun midden bevat een driehoekige zuil, waarin het 'Draaginsigne Veteranen' verwerkt is. Het opschrift op het gedenkteken luidt: IN DIENST VAN DE VREDE.

Er is nog een negende plaquette aangebracht, die voor zich spreekt met de tekst; 'VOOR HEN DIE DOOR HET WERKEN AAN VREDE, GEKWETST RAAKTEN, EN UIT RESPECT VOOR DIEGENEN, VOOR WIE DEZE LAST TE ZWAAR WERD.'

De oud voorzitter van de Nederlandse UNIFIL vereniging Louis Verhoeven was betrokken bij het tot stand komen van dit monument. De bloemen worden geplaatst en onderhouden ten behoeve van de 1 NL/BE VN TRANSPORT BATALJON en de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Dit monument is geadopteerd door Sjak Neelen

Image
Image

P.D. Touw

Gepubliceerd op: 11 oktober 2020

Bij Koninklijk Besluit nr. 6 van 9-5-1946 is aan korporaal Touw van het Korps Politietroepen toegekend de dapperheidsonderscheiding het Bronzen Kruis. Touw behoorde op 10 mei 1940 tot het detachement politietroepen ingedeeld bij 1-III-41RI (1e compagnie, IIIe bataljon, 41e Regiment Infanterie).
‘Veel moed betoond bij het verhinderen van een vijandelijke poging tot het overvallen van de wacht aan de oostelijke zijde van de spoorbrug te Buggenum op 10 mei 1940, waarbij hij is gesneuveld.’

Dit graf is geadopteerd door Sjak Neelen