Post 7-17

7 1

Locatie:

Aan de westkant van het dorp Al Mansouri, op enkele kilometers van de kustweg.

Functie:

Onbekend.

Beschrijving/huisvesting:

7.17 is gehuisvest in een huis van twee verdiepingen. Aan de voorkant is gedurende een deel van de operationele geschiedenis nog een soort blokhuis aangebouwd. Het huis is flink beschilderd door de opeenvolgende Nederlandse gebruikers.
Tegenover het huis ligt een roadblock.
 Ook bestond het huis eerst uit 1 verdieping met tenten op het dak (de latere 2e verdieping). In het voorjaar van 1979 is er een betonvloer gestort naast het huis waar 2 boogtenten op zijn geplaatst.(Zie foto waar Ruud Zwiers de 1e kamer in het huis aan het schilderen is. Dat is daarna de keuken, eetkamer geworden).

Bezetting:

Dutchbatt: Complete Charlie-peloton van de Charlie-cie.

DIC:
 1e peloton.

Subposten:

Dutchbatt: 
7.17A, 7.17B, 7.17C en 7.17D

DIC: 
7.1B

Voor Dutchbatt

Deze post was er al toen Dutchbatt het overnam van de Fransen. De post was ingericht als roadblock voor beveiliging Al Mansouri. Daarnaast was er een nachtelijke waarnemingspost. En het was een patrouille basis. Post bestond bij de Fransen uit 16 personen (1 groep) en 2 voertuigen. Dutchbatt begon met 9 personen en 1 voertuig. Later aangevuld tot 15 operationeel en de Pelotonscommandant 3e peloton. Bezetting was de Charlie groep van 3e van Charlie compagnie

Dutchbatt / Dutchcoy

De eerste vermelding van 7.17 is op de deployment-kaart van Unifil van juni 1979. 
Er worden patrouilles gelopen in het gebied, zoals de wadi rond Al Mansouri. Bij het vertrek van Dutchbatt wordt 7.17 een pelotonspost van DIC. De post blijft in gebruik tot aan het vertrek van Dutchcoy in 1985. OP dat moment wordt de post overgedragen aan Fijibatt.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Bij Fijibatt gaat de post verder als 1.24. In januari 1991 wordt de huidige locatie verlaten. Post 1.24 is vanaf dat moment nog slechts een roadblock, enkele kilometers zuidelijker. Op de locatie van 7.17 is daarna nooit meer een Unifil-post geweest.

Nu (vanaf 2010)

Het huis staat er nog steeds en de Nederlandse beschilderingen zijn nog vaag zichtbaar. De benedenverdieping is bewoond, de bovenverdieping is leeg en grotendeels vervallen. 
De omgeving is sterk veranderd, alle begroeing achter het huis is gekapt.


Bezoekmogelijkheden

De omgeving van het huis is gewoon toegankelijk. De bovenverdieping kan betreden worden.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer