Post 7-18

7 1

Locatie:

Aan de kustweg, op de grens tussen de bataljonsvakken van Dutchbatt en Fijibatt.

Functie:

Post met roadblock. Tussen 7.18 en Tyre lag alleen nog een roadblock van Fijibatt (1.2), dus in feite was 7.18 de eerste grotere post ten zuiden van de Tyre-pocket.

Beschrijving/huisvesting:

7.18 begon met een aantal tenten en een huis langs de weg. Vrijwel direct werd daar een roadblock met DEPS gebouwd. Naast het roadblock volgde al snel een tweede gebouw. Ook werden in een later stadium twee prefabs neergezet.

Bezetting:

Charlie-cie
omvang bezetting onbekend
. Vanuit 7.18 werd ook de veel verder gelegen post 7.1A bemand.


Subposten:

7.1A, 7.18A

Voor Dutchbatt

Post 7.18 bestond nog niet onder Frenchbatt.

Dutchbatt / Dutchcoy

7.18 heeft gedurende bijna de hele aanwezigheid van zowel Dutchbatt als (sinds oktober 1983) DIC gefunctioneerd als Nederlandse post. Onder DIC IV bestond de post niet meer.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

In april 1985 vindt een verschuiving plaats van de AO van Nepbatt (dat -met uitzondering van het compagniesvak van de Charlie-cie vrijwel het gehele voormalige bataljonsvak van 
Dutchbatt beslaat). Hierbij wordt ook de AO van DIC iets kleiner en gaat post 7.18 naar Nepbatt. Bij de Nepalezen wordt de post omgenummerd naar 5.1.
Als enkele maanden later DIC wordt teruggetrokken, dan neemt Nepbatt het grootste deel van de AO van DIC over. Fijibatt op haar beurt krijgt de kuststrook erbij. Post 7.18 veranderd andermaal van bezetting en krijgt nu een Fiji-bezetting en een Fiji-nummer (1.23).
In juli 1989 verschuift posst 1.23 (dus de voormalige 7.18) naar een locatie verder landinwaarts. Daarmee wordt dus de aanwezigheid van een Unifilpost op de locatie van de voormalige post 7.18 definitief beëndigd.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend.

Bezoekmogelijkheden

De kustweg kan gewoon worden bereden. Het is echter niet goed te zien waar 7.18 heeft gelegen.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer