Post 7-1B

7 1

Locatie:

Aan de rand van de bebouwde kom, op de toegangsweg naar Bayud as-Sayad, achter 7.1A(1), langs een door de IDF aangelegde weg die 7.1A(1) omzeilde.

Functie:

7.1B was een nachtpost. Hij was met name bedoeld om 7.1A(1) tijdens de nachtelijke uren te dekken in de rug te dekken.

Beschrijving/huisvesting:

Bij de inrichting van de post in 1982 bestaat deze uit niet meer dan een paar stalen ruiters en een YP voor het noodzakelijke overwicht. Zie de eerste twee foto's bij 'geschiedenis'. Begi 1983 wordt de inrichting van d epost seriues ter hand genomen. Vanaf dat moment bestaat de post uit een verbeterde DEPS (Dutch Engineers Prefab Shelter): in plaats van zandzakken bestaat de dekking uit een dubbele rij B2-blokken met daartussen grond (zie de derde foto).

Bezetting:

De post wordt volgens een lijst met posten uit september 1982 bezet door drie man die afwisselend worden geleverd door de posten 7.17 en 7.18.
Afhankelijk van de periode worden het 1e resp. het 2e en later het 3e peloton van de Charlie-cie genoemd als leveranciers van de bemanning.

Subposten:

geen

Voor Dutchbatt

Post 7.1B bestaat niet voor de komst van Dutchbatt.

Dutchbatt / Dutchcoy

Post 7.1B wordt voor het eerst genoemd in een lijst met posten van 1 september 1982 en kort daarna in de Dubbelvier van 4 september 1982. De eerste maal dat de post op een kaart is te vinden is in 1983. De post blijft in gebruik tot het vertrek van DIC in 1985.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Als DIC vertrekt, op 18 oktober 1985, wordt 7.1B overgenomen door Fijibatt en krijgt nummer 1.25. Met de Israëlische terugtrekking in 2000 en de verschuiving van de AO van Unifil als geheel, vervalt deze post definitief.

Nu (vanaf 2010)

Er zijn, voor zover bekend, geen sporen meer terug te vinden van 7.1B.

Bezoekmogelijkheden

De oude positie van 7.1B is gewoon te betreden, hoewel in het terrein niet goed meer te zien is waar de post heeft gelegen.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer