Post 7-2

7 1

Locatie:

Een van de zogenaamde `bovenposten` (een vijftal posten; 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6) dat is gelegen in de DFF-enclave. Post 7.2 ligt aan de voet van de ruïne van het kruisvaarderskasteel van Sha`ma.

Functie:

Observatiepost

Beschrijving/huisvesting:

De post bestaat uit twee prefabs en een wachtkotje, geplaatst boven een opvallende muur. Tegenover de post zijn er wat winkeltjes van locals.

Bezetting:

De post wordt in eerste instantie bezet door de 1e painf-groep van het tweede peloton van de Charlie-cie, de pelotonscommandant en mortierwaarnemers.
In juli 1979 is de minimale bezetting 1 painf-groep.
De bezetting van alle bovenposten is volgens operatiebevel 1 van 1-2-1982 minimaal 4 man per post.
Later, in 1982, is de bezetting vastgesteld op 7 man om op 1 juli 1983 weer op 4 man gesteld te worden.

Subposten:

geen (Er heeft wel gedurende korte tijd een post 7.2B bestaan, maar dat was een subpost van 7.7.)

Voor Dutchbatt

Post 7.2 is al een bestaande post van Frenchbatt.

Dutchbatt / Dutchcoy

Op 14 maart neemt Dutchbatt post 7.2 over. Ook als Dutchbatt in 1983 vertrekt blijft de post in Nederlandse handen: nu zitten er soldaten van DIC, oftewel Dutch Infantry Coy.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Als DIC in 1985 vertrekt wordt de post overgedragen aan Nepbatt, dat al eerder een flink deel van de AO van Dutchbatt overnam. Het postnummer verandert nu in 5.19. Na circa een jaar heft Nepbatt de post op: m.i.v. januari 1987 is de post verdwenen van de kaart.
In 1998 en 1999 heeft de IDF (Israeli Defence Forces) een post bij Sha`ma. Het is niet bekend of dit op de locatie vna 7.2 is, of elders in de omgeving.
Inmiddels hebben de Italianen iets westelijk van het dorp een nieuwe basis ingericht: 2.3

Nu (vanaf 2010)

De locatie van de post is verdwenen onder een tweetal flinke villa's. Er is dus niets meer terug te vinden van de post.

Bezoekmogelijkheden

Onbekend.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer