Post 7-7

7 1

Locatie:

Oorspronkelijk aan de noordzijde van de weg vanaf Jibal al Butum, vlak voor het dorp Zibqin. Later verplaatst naar een plek aan de 'Road under construction', iets ten noordwesten van Zibqin.

Functie:

Onbekend

Beschrijving / Huisvesting:

De post is in de vorm van een aantal boogtenten eerst ingericht op de oude locatie. Na circa 1 maand werd de post in april 1979 verplaatst naar de nieuwe locatie. Nog in 1980 is het een modderbende, maar dat wordt al snel verbeterd.

Bezetting:

1979: In eerste instantie is op 7.7 het verkenningspeloton van de Paost-cie gestationeerd.
1980: Op 1 februari 1980 verhuist dit peloton, in het kader van de hergroepering, naar Al Yatun. Hoe groot de bezetting is als het een mortierpost van de Charlie wordt is onbekend.
1983: Begin 1983 of iets eerder wordt de bezetting ingekrompen. Mogelijk is dat i.v.m. de verhuizing van twee mortieren naar 7.8. Later in 1983 wordt de bezetting van de post weer uitgebreid naar 13 man. Uiteindelijk gaat, bij de terugtrekking van Dutchbatt, de bezetting naar 7.24 aan de kustweg.

Subposten:

7-7A

Voor Dutchbatt

Post 7.7 was al onder hetzelfde nummer in gebruik bij Frenchbatt.

Dutchbatt / Dutchcoy

1979: Op 14 maart 1979 neemt Dutchbatt post 7.7 over van Frenchbatt. In 1979 wordt hier het verkenningspeloton gelegerd.
1980: Op 1 februari 1980 worden er, in het kader van een hergroepering, mortieren van de PaOstcie gestationeerd, ondermeer om lichtsteun te geven aan de Charlie. Deze mortieren zijn oorspronkelijk afkomstig van 7.19, welke post op die datum wordt opgeheven.
Vanaf 7.7 vindt uitgebreid patrouillegang plaats. Dit jaar gaat het daarbij vooral om patrouilles richting 7.15 ('het paradijs' in de wadi).
1981: De post is ook eindpunt van patrouilles die, via 7.9, afkomstig zijn van 7.23.
1982: Dit jaar bezoekt Force Commander, generaal Callaghan, de post. (zie foto 6)
1983: Twee van de mortieren die in 1980 zijn geplaatst, schuiven dat jaar weer door naar post 7.8.
De patrouillegang vanaf 7.7 is nu verlegd naar andere posten. Zo is er een patrouille naar 7.23 (een nachtpatrouille) en onder andere nog een (dag)patrouille
naar 7.8.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Als Dutchbatt in 1983 vertrekt, neemt DIC alleen de AO van de Charlie over. Post 7.7 gaat dan naar Fijibatt, waarbij het postnummer wijzigt in 1.26. Na een kort intermezzo bij de Fiji`s nemen begin 1985 de Nepalezen de post over.
De nummering verandert ook nu weer en wel in 5.3. Gelet op de informatie op de Unifil-kaarten was in de jaren negentig de functie van de post verwaterd tot die van een roadblock.
Met het vertrek van de Israëlische troepen in 2000, wordt de post opgeheven. Vanaf ca. 2008 is er vlakbij de oorspronkelijke locatie weer een Unifil-post in gebruik genomen met nummer 2.2. Deze post staat aangegeven op de kaarten en is goed te zien op google earth.

Nu (vanaf 2010)

Zoals eerder al vermeld, is er vlakbij de locatie van 7.7 weer een post (2.2) in gebruik genomen.
Bij het bezoek ter plekke is op de precieze locatie van 7.7 in het veld alleen nog een klein hokje te zien. Dit staat echter een eind van de weg, dus het is de vraag of het nog onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke, Nederlandse, post.

Bezoekmogelijkheden

De 'road under construction', al jaren geleden geasfalteerd, is gewoon te berijden. Van de oorspronkelijke post is niets meer terug te vinden.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer