Post 7-5

7 1

Locatie:

Fort Wanhoop, gelegen bij het dorp Al Jibbayn

Functie:

Observatiepost. In de DIC-periode werden hiervandaan ook de posten 7.2, 7.3 en 7.6 bevoorraad.

Beschrijving / Huisvesting:

De post bestaat uit een huis met drie kamers met een wachtkotje op het dak. In ieder geval in 1985 is dat kotje sterk verbeterd (foto 2), met een schuin dak en goede ramen.
Later, onder Nepbatt (foto 3 en 4), wordt de post flink verberterd.

Bezetting:

1979: negen man: de 4e painf-groep van het 2e peloton van de Charlie-cie
1980: vijf á zes man
1981: Onbekend
1982: vier tot zeven man
1983 t/m 1985: zes man, in de DIC-periode tien man

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Post 7.5 is al bij Frenchbatt in gebruik.

Dutchbatt / Dutchcoy

Op 14 maart 1979 neemt de Charlie-cie de verantwoordelijk voor de post over van de Fransen. Daarna blijft de post in gebruik totdat DIC in 1985 vertrekt.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Als DIC op 18 oktober 1985 vertrekt, neemt Nepbatt de post over. Het postnummer wordt nu gewijzigd in 5.21. Na 1999 verdwijnt de post van de kaart. In 2008 is de post echter, nog steeds onder nummer 5.21, weer terug. Nu bemand door troepen van Ghanbatt. De post is tot op heden (2014) nog steeds in gebruik.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Onbekend

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer