Post 7-20B

7 1

Locatie:

Paradijspost (i.v.m. de paradijselijke natuur). Post 7.20B ligt iets zuidoostelijk van 7.15A en westelijk van 7.20, in de Wadi an Nafkhah.

Functie:

Blokkeren van infiltraties door de wadi.

Beschrijving / Huisvesting:

De huisvesting bestaat uit een boogtent en later ook een kotje.

Bezetting:

De post wordt bemand vanuit 7.20 (PaOst-Cie) met 8 man.

Subposten:

Geen

Voor Dutchbatt

Voor de komst van Dutchbatt bestaat deze post nog niet.

Dutchbatt / Dutchcoy

Post 7.20B ligt in eerste instantie onderin de wadi an Nafkhah, met de bedoeling hier infiltraties te blokkeren. Vanwege de kwetsbare positie wordt de post eind 1979 verplaatst naar de rand van de wadi. Omdat dit toch niet afdoende blijkt, wordt de post niet zo heel veel later toch weer naar de bodem van de wadi verplaatst. Begin 1983 is er even onduidelijkheid over de vraag of de post nog bestaat of niet. Er duikt halverwege 1983 weer een post op met nummer 7.20B, maar dan op de kaart iets verschoven t.o.v. de oorspronkelijk positie.
Met het vertrek van Dutchbatt, later in 1983, kom took 7.20B te vervallen.

Na Dutchbatt / Dutchcoy

Na het vertrek van Dutchbatt is er voor zover bekend op deze plek nooit meer een Unifil-post.

Nu (vanaf 2010)

Onbekend

Bezoekmogelijkheden

Betreden van wadi's wordt sterk afgeraden vanwege de grote hoeveelheden niet ontplofte clustermunitie die zich hier nog kan bevinden. Bovendien maakt ook Hezbollah gebruik van de wadi's en ontmoedigt bezoek dan ook in sterke mate.

Heeft u op deze post gelegerd gezeten en u wilt foto's delen van uw tijd op deze post, stuur dan een email naar de webmaster@unifilvereniging.nl en gebruik dan de toevoegingen .jpg  .png . jpeg  .gif of  .pdf en zorg dat het bestand niet groter is dan 5 Mb.

wetransferHeeft u meerdere foto's, gebuik dan het gratis WeTransfer.com waar u tot 2Gb bestanden kunt uploaden. Link naar WeTransfer of klik op het logo: http://www.wetransfer.com
Foto's via WeTransfer graag sturen aan  webmaster@unifilvereniging.nl o.v.v het Postnummer