Einde besloten deel website NUV leden

Op verzoek van het bestuur is vorig jaar een besloten deel op de website aangemaakt en daar enkel en alleen voor leden van de vereniging bestemde stukken geplaatst. In de praktijk blijkt het dat leden veel moeite hebben om met de juiste gegevens in te loggen. De webmaster besteed daar nogal wat tijd aan om mensen te laten inloggen en van de juiste codes te voorzien. En vervolgens zien we op de teller die bijhoudt wat het gebruik van deze pagina is, dat er maar enkele mensen gebruik van maken.

Reden waarom we op 5 april 2023 opdracht hebben gegeven deze Chinese muur af te breken en de informatie openbaar toegankelijk op de website te plaatsen. En als er informatie is die u mist op onze website kunt u de webmaster altijd contacten. Hij gaat dan zijn best gaat doen om het alsnog een plek te geven.

S. Neelen

Om de veilgheid van uw gegevens te waarborgen zijn al uw inloggegevens verwijderd van de website in het kader van de Algemene Privacy Verordening.

De informatie die in het besloten gedeelte van de website stond, kunt u terugvinden in het onderste blauwe gedeelte van de website. Onder de kop DIVERSEN staat het item BELEIDSSTUKKEN N.U.V., hierin zijn de gegevens geplaatst.

B. Lammerts van Bueren