Kascommissie 2022

KKC2023

 De Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft in haar laatste bijeenkomst conform artikel 12 lid 3 sub 4 een kascommissie gekozen. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
De kascontrole over het boekjaar 2021 vond plaats op 8 maart 2023 in Houten. Op 30 maart 2023 om 20.00 zal de KCC in Houten de boeken en bescheiden van het jaar 2022 onderzoeken. De commissie wordt ontvangen door onze penningmeester a.i. Sjak Neelen en bestaat uit de heren Johan Theunissen, Han Jenster en Ronald Bergkamp.