Lid worden van de Nederlandse UNIFIL vereniging

LOGO NUV NIEUW

Hier kunt u zich inschrijven als lid van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.

Als u al lid bent, maar u wilt een adreswijziging doorgeven, of andere informatie aan ons doorgeven, dan kan dat ook met dit onderstaand digitale formulier. In het kader van de AVG gaan we zeer omzichtig met uw gegevens om. Na een wijziging reiken wij u de gegevens aan per e-mail om te kunnen beoordelen of ze compleet en juist zijn vastgelegd. U bepaalt zelf welke gegevens wij van u vastleggen.

  • De contributie voor het verenigingsjaar bedraagt € 26,00. Wij prefereren een automatische incassomachtiging van u. Dat bespaart ons elk jaar veel contributienota’s, die verzonden moeten worden per post. En eventuele betaal herinneringen daarna.
  • De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen rondom 1 januari van elk jaar de contributie nota. De contributie dient uiterlijk 1 februari van het lopende verenigingsjaar op Raborekening NL94 RABO 0140 9256 86 bijgeschreven te zijn. De automatische incasso vindt plaats op 31 januari van elk jaar bij leden die een machtiging hebben afgegeven. Bij nieuwe leden wordt in een later stadium op het einde van enige maand de contributie geïncasseerd.

Geen betaalde contributie betekent dat u de Dubbel Vier niet (meer) krijgt. Wij incasseren met de Europese variant van de Nederlandse incasso; de Euro incasso. Op of rond de laatste vrijdag van de maand schrijven wij uw nog niet betaalde contributie voor dit verenigingsjaar ineens af,  tot het bedrag in zijn geheel  is voldaan.

De afschrijving op uw rekeningafschrift van onze incasso herkent u aan de volgende gegevens.

Ons Incassant ID                                NL71ZZZ05062914000

Uw machtigingskenmerk                 uw militair registratienummer

Omschrijving incasso                       Contributie (jaar) NL UNIFIL Vereniging


Vul de onderstaande velden in, en verzend dit rechtstreeks naar onze ledenadministrateur Sjak Neelen door op "Verzend aanvraag" te klikken. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail, en indien voorradig een exemplaar van de laatst verschenen DV met de post.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Bent u niet zo handig met formulieren, kies dan voor de papieren versie via de volgende link: Download aanmeldformulier

Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in
Vul a.u.b. de verplichte velden in