Bestuursleden van de Nederlandse UNIFIL Vereniging

Ronald Bergkamp
Ronald BergkampVoorzittervoorzitter@unifilvereniging.nl
Telefoon: +31 (0) 6 5080 6187
Rob Deckers
Rob DeckersVice-voorzittervicevoorzitter@unifilvereniging.nl
Telefoon: +31 (0)6 2303 0305
Rob Deckers
Rob DeckersSecretaris a.i.secretaris@unifilvereniging.nl
Telefoon: +31 (0)6 2303 0305
Sjak Neelen
Sjak NeelenPenningmeester / Ledenadministratiepenningmeester@unifilvereniging.nl
Telefoon: +31 (0) 6 2153 5205

Lidmaatschap
Nederlandse UNIFIL Vereniging

 

De contribute bedraagt € 26,- per jaar
 
Ledenadministratie e-mail:
ledenadministratie@unifilvereniging.nl
 
IBAN : NL94 RABO 0140 9256 86
tnv: Nederlandse UNIFIL Vereniging
BIC : RABONL2U
KvK : 05062914 RSIN 807530128
BTW : 8075.30.128.B01
(we zijn niet BTW plichtig)
Joop Hoek
Joop HoekActiviteiten S3activiteiten@unifilvereniging.nl
Telefoon: +31 (06) 5463 1686

Commissieleden Nederlandse UNIFIL Vereniging

Ruud Vermaase
Ruud VermaaseRedactie Dubbel Vierredactie@unifilvereniging.nl
Berry Diestelhof
Berry DiestelhofMerchandise verkoop / Webshopmerchandising@unifilvereniging.nl

Commissie van Beroep

 

Voor de inzet van deze commissie verwijzen wij u naar de statuten.

cvb@unifilvereniging.nl

Pieter Mielen
Pieter MielenArtikelen website & Facebookwebmaster@unifilvereniging.nl
Bert Lammerts van Bueren
Bert Lammerts van BuerenProgrammeren en onderhoud website. NUV TV camera & editingwebmaster@unifilvereniging.nl