Image

De Nederlandse UNIFIL Vereniging heeft een eigen verenigingsblad genaamd Dubbel Vier dat vier keer per jaar uitkomt. 
De bedoeling van dit blad is; het onderling contact, het verstrekken van informatie, opinie en overige wetenswaardigheden van en over Unifillers

Op deze pagina ziet u het blad zoals het heden verschijnt, vier maal per jaar, in maart, juni, september en december.

Als contributie betalend lid van van de Nederlandse Unifil Vereniging, krijgt u het blad Dubbel Vier 4x per jaar thuis gestuurd. Met ingang van 1 Januari 2020 bedraagt de contributie € 26,00 per jaar. Donateurs die het zelfde bedrag betalen krijgen ook de Dubbel Vier thuis gestuurd. U kunt zich opgeven als lid / donateur bij onze ledenadministrateur Erick van de Wouw op ledenadministratie@unifilvereniging.nl

Image

De nieuwste Dubbel Vier, Jaargang 24, nr.1 - 2023

Editie 1-2023 telt 24 bladzijden. In deze editie speciale aandacht voor:

• Veteranenmonument Stadskanaal
• UN peacekeepersDay – NVVN
• Reünie GNK Libanon
• Afscheid redacteur Erik Kuiper

 

Redactie Dubbel Vier:  redactie@unifilvereniging.nl

De deadline voor inlevering copy voor de volgende Dubbel Vier is:

Dubbel Vier Jaargang 24, nr. 2 - 2023

• aanleveren vóór 04-06-2023.

We zitten met een strak productieschema bij onze drukker. Later aangeleverd materiaal kunnen we niet meer plaatsen.

Copy gelieve rechtstreeks aan te leveren bij onze redactie. Voor perfecte foto's in de Dubbel Vier benodigen wij foto's met een hoge resolutie. Liefst van 1 Mb of groter. Foto's verstuurd met WhatsApp of afkomstig van Facebook zijn niet geschikt qua resolutie.

En als je een artikel met foto’s instuurt, dan graag de foto’s apart verzenden, s.v.p. niet ín het document..